Peter van dinther

fotografie

 

 

 

 

Santería (ook wel Lukumí, Lucumí of Regla de Ocha) is een syncretische religie die op Cuba en Puerto Rico wordt gepraktiseerd.
Vrij vertaald uit het Spaans betekent Santería heiligenverering. De religie is een samensmelting van hoofdzakelijk rooms-katholicisme en de Yorùbáreligie, de traditionele verering van de orisha's door de Yorùbá. Vooral in de Afro-Cubaanse gemeenschap viert de religie hoogtij, maar tegenwoordig zijn niet alleen Afro-Cubanen ingewijd in de santería maar vaak ook gekleurde en blanke Cubanen en Puerto Ricanen. Veel elementen van de religie zijn in de loop der tijd verweven geraakt met het dagelijkse leven. Tijdens de ceremonies of bembé, die meestal in het geheim worden gehouden, kunnen de deelnemers – door muziek (batá) en dans – in trance geraken. Men gelooft dat hun lichaam dan wordt overgenomen door een orisha. (bron WikiPedia)

Opzwepende trance-opwekkende muziek maakt vaak deel uit van de Santeria-rituelen om de geesten op te wekken, waarbij ook dierenoffers gebracht kunnen worden. De Santeria-priesters, ook wel babalao’s genoemd, worden gevraagd om rituelen uit te voeren om de goden gunstig gestemd te krijgen bij bijzondere gelegenheden, zoals: De bouw van een huis, het krijgen van een kind, verkrijgen van een andere baan, enzovoort. Ook doen ze aan toekomstvoorspellingen door middel van schelpen, stenen en kaarten. Bij ziekte wordt geprobeerd de boze geesten te verjagen met rituelen om zo de genezing te bewerkstelligen. Geschat wordt, dat mogelijk wel 80% van de Cubaanse bevolking zich op een of andere wijze wel inlaat met de Santeria-religie.